تیم نشان تک

بر کسی پوشیده نیست که فناوری مالی بخش لاینفک زندگی در دنیاست… توسعه شرکت های PSP، تنوع خدمات آن ها و به روزرسانی محصولات این حوزه موید این موضوع است. با توجه به وارداتی بودن محصولات این حوزه (نظیر دستگاه ATM، پوز، پین پد، کش لس، و …) در کشور، ورود به تولید این عرصه کاملا حس می شود این شد که بر آن شدیم تا با تیم خود و با همکاری مرکز اکسیژن، به دنبال این چالش اساسی برویم تا بتوانیم به سهم خود، باری را از اقتصاد کشور برداریم.

اعضای تیم

حسین رحیمی نژاد

حسین رحیمی نژاد

مدیر فنی

بهزاد راحتی

بهزاد راحتی

مدیرعامل

سید یاسین مرتضوی

سید یاسین مرتضوی

مدیر تحقیق و توسعه

محمد منظری

محمد منظری

مدیر فناوری اطلاعات