تیم رایان

استارتاپ رایان یکی از استارتاپ‌های مرکز نوآوری نیترژن و از ساکنین باشگاه نیترو دانشگاه علم وصنعت است که در حوزه خانه‌های هوشمند فعالیت دارد

رویکرد اصلی این استارتاپ هوشمند کردن خانه‌های ایرانی برمبنای فناوری بومی‌شده است و تمام جزئیات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و حتی سرورهای این تکنولوژی داخلی و ایرانی بوده و متناسب با نیاز کاربر ایرانی به تولید داخلی رسیده است

مهم‌ترین هدف این استارتاپ، هوشمند سازی منازل باکیفیت جهانی و متناسب با نیاز کاربر ایرانی عنوان می‌کند و مزیت رقابتی آن را بومی‌سازی محصولات، مناسب‌سازی کاربری و قیمت مناسب محصول می‌داند

اعضای تیم

طه سمندری

مهدی اسرافیلی

مدیر فناوری اطلاعات

امین شریف دینی

امیررضا سجودی

مدیر فنی

سیاوش امیری

محمد خاکسار

مدیر عامل

رایان