تیم دلفی

تیم دلفی از ابتدای سال 1399 فعالیت خود را در حوزه تولید محتوای محتوای دیجیتال آغاز کرد.

این تیم به صورت ویژه در زمینه تولید محتوای متنی فعالیت می‌کند و با شرکت‌ها و سازمان‌های معتبر همکاری می‌کند.

در حال حاضر تیم دلفی در مجموعه نیترو دانشگاه علم‌وصنعت مستقر است.

اعضای تیم

طه سمندری

سونا صالحی

کارشناس تولید محتوا

امین شریف دینی

بیتا شهیدی

سرپرست مارکتینگ

سیاوش امیری

آرزو احمدی

کارشناس شبکه‌های مجازی

سیاوش امیری

مهسا عبدالحسینی

کارشناس تولید محتوا