تیم اکسیژن

 ما کارمان را با اکسیژن از سال ۹۶ آغاز کردیم. طبقه چهارم پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت و راه‌اندازی یک مرکز نوآوری سخت افزاری. کار در حوزه سخت افزاری شیرینی‌ها و چالش‌های خودش را نیز دارد. به همین دلیل ما با مشورت‌های مختلفی که انجام دادیم تصمیم گرفتیم مدل شتابدهی کمی متفاوت تر از سایر شتابدهنده را انتخاب کنیم. مدلی که تا حدودی شبیه به استارتاپ استدیو‌هاست.

واقعیت این است که انتظار آنکه یک تیم با ترکیب مناسبی از مسئولیت‌ها و نقش‌ها به یک شتابدهنده مستقر در دانشگاه مراجعه کند،‌ اندکی دور از انتظار است. تیم‌ها نیاز دارند تا فارغ از مباحث کارگاهی و منتورشیپ رایج شتابدهنده‌ها، از جنبه‌های فنی و تعاملات بازاری هم مورد حمایت قرار گیرند. برای همین است که حمایت فنی از تیم‌ها را نیز در دستور کار خود داریم و تعامل نزدیک و مداوم با تیم‌ها سبب می‌شود که ظرفیت محدودی را برای هر دوره شتابدهی در نظر بگیریم. ما در اکسیژن کارمان را بر اساس متد ناب پیش می‌بریم. تعامل بسیار زیاد با مشتری‌ها و یادگیری مداوم اصل مهم در پیش‌برد  کار هر استارتاپ است. تیم‌های ما پس از شکل دادن به مدل اولیه کسب و کارشان،‌ جلسات منظمی را با پذیرندگان آغازین برگزار می‌کنند و بر همین اساس نمونه اولیه محصول سخت‌افزاری خود را گام به گام طراحی و تولید می‌کنند. این نحوه تعامل با مشتری سبب شده است که اکسیژن در بخش خصوصی و در حوزه‌هایی خاص کم کم جایگاه خود را پیدا کند و بتواند گام‌های واقعی و اتفاقات مثبتی در رفع نیاز‌های فناورانه صنعت رقم بزند..

 با استقرار در فضای کار اشتراکی نیترو از ابتدای سال ۹۸،‌ اکسیژن دور جدید فراخون خود را نیز آغاز کرد و استقرار ۵ تیم فناور پس از برگزاری جلسات ارزیابی با بیش از ۲۰ تیم صورت پذیرفت.این تیم‌ها پس از ساخت نمونه اولیه و مدل کسب و کار قابل دفاع به مرحله جذب سرمایه‌ می‌رسند و از اکسیژن خارج می‌شوند.

شما هم اگر یک تیم آچار به دست دارید و دنبال کشف دنیا‌های جدید هستید، به ما سر بزنید.

اعضای تیم

طه سمندری

محمدابراهیم دهدشتی

مدیر ارشد عملیات

امین شریف دینی

محسن غلامی

تولید محتوا

سیاوش امیری

محمدمهدی سلطانی

مدیر فنی

رضا منتظری نمین

امیرحسین خان احمدی

مدیر عامل