تیم آریران

حمایت از تولید ملی و اشتغال

آریران پروژه ایست که به منظور توسعه و بهبود وضعیت اشتغال کشور از طریق حمایت از تولید ملی شروع به فعالیت کرده است. مأموریت آریران، بهبود وضعیت اشتغال کشور از طریق اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالای تولید داخل به عنوان ارزشی ملی در سطح عمومیت جامعه ایران اسلامی می باشد که به دنبال ایجاد رقابت در راستای ارتقای مستمر کیفیت محصولات با هدف رسیدن به سطح رقابت جهانی می باشد. تمامی اقدامات در آریران با اصول علمی صورت می گیرد و با دقت تمام جوانب سنجیده می شود تا حدالامکان کار به نحو احسن پیش رود.تیم آریران بر آن است تا در شرایطی که از لحاظ اقتصادی درتنگنا قرار داریم، قدمی هرچند کوچک، در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته و از این طریق به سربلندی ایران اسلامی کمک کند.

اعضای تیم