کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 

در آذر ماه 98 با هدف افزایش دانش در زمینه وظایف مالی مدیران برای کنترل هزینه و مسائل حقوقی بیمه و مالیات شرکت‌ها، کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی برگزار شد. این کارگاه با حضور جناب آقای مسعود امیرآتشانی و توسط مدرسه کسب‌وکار نیترو در باشگاه نوآوری نیترو دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.