کارگاه بازاریابی محتوا بر بستر رویداد

کارگاه بازاریابی محتوا بر بستر رویداد 

در آذر ماه 98 در راستای افزایش دانش مدیران و اعضای تیم‌ها کارگاه بازاریابی محتوا برگزار شد. این کارگاه جهت آشنایی با روش‌های نوین بازاریابی محتوا بر بستر رویداد و برای معرفی و رشد برندینگ و افزایش فروش توسط مدرسه کسب‌وکار نیترو و با همکاری تیم گپ و گفت در باشگاه نوآوری نیترو دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.