همایش آشنایی با نمونه‌سازی و قطعه‌سازی سریع

همایش آشنایی با نمونه‌سازی و قطعه‌سازی سریع ‎

چهارشنبه 30 بهمن ماه 98 مدرسه کسب و کارنیترو با همکاری  گروه CFI دانشگاه علوم و تحقیقات همایش آشنایی با نمونه‌سازی و قطعه‌سازی سریع را برگزار کرد. این همایش با حضور اساتید مطرح کشور، علاقمندان، دانشجویان و ریاست دانشکده در .دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران برپا شد
حاضرین در این همایش اظهار داشتند که مباحث مطرح شده در این همایش، مطالب نو و بدیعی بوده و کمال استفاده و رضایت را داشته اند