همایش کاربردهای نمونه‌سازی در صنعت

همایش کاربردهای نمونه سازی در صنعت

دوشنبه 28 بهمن ماه 98 مدرسه کسب و کارنیترو با همکاری انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت همایش کاربردهای نمونه سازی را برگزار کرد. این همایش با حضور اساتید مطرح کشور برپا شد که در سه شاخه متفاوت توسط دکتر مرتضی رهبر، مهندس رحیم آق باشلو و استاد پیام مجاهدی ارائه شد.

 

بخش اول دکتر مرتضی رهبر عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت در رابطه با تکنیک های ساخت دیجیتالی در معماری اختصاص داده شد و با بازخورد های بسیار مطلوبی از جانب دانشجویان مواجه شد.

ابزارها ،روش ها و مواد نمونه سازی در ساخت نمونه قطعات فلزی و پلیمری سرفصلی بود که توسط مهندس رحیم آق باشلو محقق و نویسنده کتاب نمونه سازی سریع ارائه گردید.

استاد پیام مجاهدی مدرس و مخترع روشهای نمونه سازی با بیش از35 سال تجربه عملی در داخل و خارج کشور به ارائه مطلب در رابطه با تکنولوژی های نمونه سازی و قطعه سازی سریع در صنعت پرداخت.
حاضرین در این همایش اظهار براین داشتند که مباحث مطرح شده در این همایش مطالب نو و بدیعی بوده و کمال استفاده و رضایت را داشته اند