همایش بورس و آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه
همایش بورس

همایش بورس و آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه

فرشید قاسم نژاد مدرس این همایش خطاب به حاضران و شرکت کنندگان در رابطه با تشریح تاریخچه پیدایش بورس و ساختار بازار سرمایه ساز و کار و قوانین حاکم بر آن توضیحاتی داد. وی همچنین آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم اولیه بازار سرمایه، آشنایی با مفاهیم ریسک و بازده و آشنایی با روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه را هم جز مباحث خود قرار داده بود. در این دوره همه دست اندرکاران تلاش کردند تا شرکت کنندگان که عمدتا از دانشجویان و علاقه مندان به حوزه بورس بودند در کوتاهترین مدت بتوانند بیشترین مفاهیم مرتبط با بازار سرمایه را فرا بگیرند

شنبه ۳اسفند ماه ۱۳۹۸ به همت مدرسه ی کسب و کار نیترو همایش ورود به بورس و آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه برگزار شد.این همایش با همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک و کارگزاری مفید در آمفی تئاتر دانشکده مکانیک اجرا شد