فنون مذاکره موفق

فنون مذاکره موفق

این دوره در سه کارگاه و با هدف آموزش قواعد و اصول مذاکره، با تدریس جناب آقای فربد طهرانی، نویسنده کتاب کپسول مذاکره، در باشگاه نوآوری نیترو دانشگاه علم و صنعت ایران، توسط مدرسه کسب و کار نیترو، در مهر ماه 98 برگزار گردید.

▪️کارگاه اول: اصول مذاکره موفق
▪️کارگاه دوم: امپراطوری تاثیرگذاری
▪️کارگاه سوم: شخصیت کاریزماتیک