روش‌های تامین امنیت و بهبود عملکرد وبسایت‌ها

روش‌های تامین امنیت و بهبود عملکرد وبسایت‌ها

این کارگاه با هدف افزایش دانش در زمینه روش‌های تامین امنیت و بهبود عملکرد وبسایت‌ها با استفاده از راهکاهای ابری، با حضور جناب آقای یوحنا پرویزی نژاد، معمار راهکارهای ابری ابر آروان، در تاریخ 21 آبان ماه توسط مدرسه کسب و کار نیترو در باشگاه نوآوری نیترو دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید.