نیترو فضای کار اشتراکی در شرق تهران

باشگاه نوآورى نیترو که در دانشگاه علم و صنعت واقع در شرق تهران با مأموریت شتاب‌‌دهی به کسب‌وکارهای نوپاى حوزه فناورى، در بستر تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه، درزمینه تولید محصولات و ارائه خدمات مؤثر دانش‌بنیان و خلاق و اقتصاد دیجیتال تشکیل‌شده است. فعالیت محورى این مرکز شناسایى، توانمندسازى، تربیت، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌های مستعد جوان، در قالب گروه‌های نوپاى خلاق و تلاش براى توسعه و تبدیل آن‌ها به مؤسساتی مستقل، پایدار و مولد است. دانش راه‌اندازی مرکز نوآورى نیترو از انباشته تجربیات موجود در مجموعه هلدینگ شرکت‌های دانش‌بنیان معنا و با بررسى الگوهاى مرتبط داخلى و خارجى و الگوهاى مربوط به مراکز رشد، نوآورى و شتاب‌ده‌ی تکمیل گردید. ازآنجا بود که دغدغه و احساس نیاز به گسترش این الگو در قالب حمایت ساختارمند به‌منظور شکل‌گیری گروه‌های مستقل و با ایده‌های خلاق تحت عنوان یک مرکز نوآورى شکل گرفت. طرح تأسیس مرکز نوآورى نیترو در آبان ماه 1396 ایجادشده و به معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى ارائه گردید و در اسفندماه نود و هفت مرکز نوآورى نیترو با حضور جناب آقای دکتر ستارى معاونت علمى فناورى ریاست جمهورى در فضایی بالغ‌بر 800 مترمربع در دانشگاه علم و صنعت ایران افتتاح گردید.

این مجموعه در سال 1398 میزبان 30 تیم در زمینه‌های مختلف بوده است.

خدمات ما

فضای کار اختصاصی
پذیرایی
فضای بازی
فضای برگزاری ایونت
اینترنت نامحدود
اتاق جلسه رایگان

گالری تصاویر

با ما در ارتباط باشید