اخبار

فنون مذاکره موفق

فنون مذاکره موفق

فنون مذاکره موفقاین دوره در سه کارگاه و با هدف آموزش قواعد و اصول مذاکره، با تدریس جناب آقای فربد طهرانی، نویسنده کتاب...