بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌هااین کارگاه با هدف افزایش دانش در زمینه مسائل حقوقی مربوط به مالیات و بیمه...