اطلاعات تماس
ایران - زنجان ، خیابان فوتون
ساختمان مرکز تجارت جهانی
youremail@yourdomain.com
123456789 98+
ما را دنبال کنید
cowroking space

فرم پذیرش شرکت نوپا

این فرم مخصوص شرکت‌هایی است که به محصول دست یافته اند، آماده ورود به بازار هستند یا به بازار وارد شده و دنبال توسعه کسب و کار خود هستند. با تکمیل این فرم شما می‌توانید در اتاق‌های کاری نیترو که یک فضای مستقل کاری است، استقرار یابید.
 • مشخصات نماینده تیم

 • لطفا فایل مربوط به سوابق شغلی و عملی خود را بارگذاری نمیایید.
  Accepted file types: zip, rar, 7zip.
 • مشخصات اعضای تیم

 • نام و نام خانوادگیسطح و رشته تحصیلیسال ورودی و محل تحصیلنقش در تیم 
 • درصورتی که هریک از اعضا سابقه کار روی استارتاپ داشته‌اند توضیح دهید. (حوزه استارتاپ- سمت- وضعیت کنونی استارتاپ- دلیل ادامه ندادن یا شکست خوردن کار)
 • سابقه همکاری اعضای تیم را شرح دهید
 • توصیف ایده محوری شرکت

 • لطفا حداکثر در یک سطر، عنوان طرح خود را بنویسید.
 • به عنوان مثال خدمات شهری، حمل و نقل، سلامت و ...
 • لطفا زمینه یا زمینه‌های تخصصی طرح مورد نظر را فقط نام ببرید. (به عنوان مثال اینترنت اشیا، انرژی های پاک، هوش مصنوعی و تحلیل داده ها و ...)
 • اگر طرح شما در سامانه‌های ثبت طرح‌های نوآورانه به ثبت رسیده است یکی از گزینه های داخلی یا خارجی را انتخاب کنید.
 • لطفا در یک پاراگراف، شرح مختصری از طرح خود را بنویسید. ۱) نیازی که شناسایی کرده اید، تحلیل راه حل های پاسخ به نیاز همچنین اهمیت و ضرورت تولید محصول یا خدمت خود را بیان کنید. ۲) ویژگی های برجسته محصول یا خدمت خود را بیان کرده و در صورت وجود نمونه های مشابه؛ نقاط برتری و وجه تمایز محصول تولیدی خود را به طور واضح شرح دهید.
 • بازار طرح

 • مشتریان بالقوه محصول یا خدمت خود را به تفکیک نیازها و ویژگی‌هایشان معرفی و طبقه بندی کنید.
 • علت انتخاب انتخاب بازار هدف اولیه را حداکثر در یک پاراگراف توضیح دهید.
 • اندازه بازار هدف (خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی) را برای محصول يا خدمت مورد نظر، مشخص نماييد.
 • چگونگی عرضه محصول یا خدمت خود به بازار را بیان نمایید.
 • برنامه توسعه

 • برنامه ی توسعه ای خود برای افزایش سهم از بازار و گسترش دایره ی مخاطبان را شرح دهید.(برنامه سال اول- سه ساله و پنج ساله) هم‌چنین مطالعات بازار خود را شرح داده و رفتار مشتریان خود را تحلیل کنید. (توضیح آنکه چرا مشتریان از محصول شما استقبال خواهند کرد)
 • جنبه‌های مالی

 • مدل درآمدی خود را به طور واضح و شفاف توضیح دهید. (مدل درآمدی مبتنی بر تبلیغات، مدل درآمدی همکاری در فروش، حق اشتراک و .....)
 • جدول زیر را برای آخرین سال فروش خود پر نمایید.
  سه ماهه اولسه ماهه دومسه ماهه سومسه ماهه چهارممجموع
 • جدول زیر را برای آخرین سال فروش خود پر نمایید.
  سه ماهه اولسه ماهه دومسه ماهه سومسه ماهه چهارممجموع
 • ارزیابی ریسک

 • ریسک‌هایی را که در اجرای طرح وجود دارد، با ذکر میزان تاثیرگذاری و مخاطره آمیز بودن نام ببرید و به تحلیل آن‌ها بپردازید.
 • برنامه‌های خود برای مقابله با ریسک‌‌های نام‌برده در قسمت قبل را حداکثر در پنج سطر شرح دهید.
 • تحلیل صنعت

 • روند رشد و تغییرات حوزه مربوط به محصول خود، از گذشته تاکنون را بیان و تحلیل نمایید. در ادامه دورنمایی از آینده ‌حوزه مورد نظر را حداکثر در یک بند به طور واضح بیان نمایید.
 • ۱) رقبای داخلی و خارجی خود را برشمارید و مزایای رقابتی (ویژگی‌ها و وجوه تمایز طرح پیشنهادی مورد نظر نسبت به موارد مشابه) در سه سطر به طور واضح و شفاف تحلیل کنید. ۲) تفاوت اندازه بازار و مخاطبان در داخل و خارج در دو سطر به طور واضح و شفاف توضیح دهید.
 • برای حفظ توان رقابتی طرح با رقبا، چه راهکارهایی دارید؟
 • شایستگی‌ها

 • حداکثر در دو بند توضیح دهید.
 • ضمایم

 • Accepted file types: zip, rar, 7zip.
 • Accepted file types: zip, rar, 7zip.
 • Accepted file types: zip, rar, 7zip.
 • جنبه‌های فنی طرح، مدارک و گواهی‌نامه‌ها (شامل عكس محصول، ثبت اختراعات، تاییدیه‌های فنی، گواهی‌نامه‌های معتبر، استاندارد کسب شده و غیره)
  Accepted file types: zip, rar, 7zip.
 • هرگونه توصیه‌نامه (در صورت وجود) از سوی منابع معتبر همچون اعضاء هیات علمی، مراکز و نهادهای معتبر، کارآفرینان، صاحبان کسب‌و‌کار و دیگر افراد شناخته شده در هر یک از زمینه‌های فنی و علمی
  Accepted file types: zip, rar, 7zip.
 • امكان‌ سنجی اجرایی طرح و مطالعات و تحلیل بازار
  Accepted file types: zip, rar, 7zip.
 • استقرار در اتاق‌های شرکتی نیترو با مدل اجاره امکان پذیر است. مبلغ پیشنهادی شما برای اجاره یک اتاق با توجه به توان مالی شرکت چقدر است؟
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.