Buy Cheapest Tramadol Online

اطلاعات تماس
http://tajjewels.com/knhpl67o ایران - زنجان ، خیابان فوتون
https://williamsworld.co.uk/uncategorized/708cvyx Buy Real Tramadol Online ساختمان مرکز تجارت جهانی
Cheap Tramadol For Dogs https://www.nickbits.co.uk/1c9jrehld youremail@yourdomain.com
Tramadol Fedex Visa 123456789 98+
ما را دنبال کنید
http://www.standbypowergeneration.co.uk/k2nb6hvyj

http://martlesham.org.uk/7k3sma87

cowroking space

فرم پذیرش شرکت نوپا

این فرم مخصوص شرکت‌هایی است که به محصول دست یافته اند، آماده ورود به بازار هستند یا به بازار وارد شده و دنبال توسعه کسب و کار خود هستند. با تکمیل این فرم شما می‌توانید در اتاق‌های کاری نیترو که یک فضای مستقل کاری است، استقرار یابید.
 • مشخصات نماینده تیم

  • لطفا فایل مربوط به سوابق شغلی و عملی خود را بارگذاری نمیایید.
 • مشخصات اعضای تیم

 • نام و نام خانوادگیسطح و رشته تحصیلیسال ورودی و محل تحصیلنقش در تیم 
  Add a new row
  • درصورتی که هریک از اعضا سابقه کار روی استارتاپ داشته‌اند توضیح دهید. (حوزه استارتاپ- سمت- وضعیت کنونی استارتاپ- دلیل ادامه ندادن یا شکست خوردن کار)
  • سابقه همکاری اعضای تیم را شرح دهید
 • توصیف ایده محوری شرکت

  • لطفا حداکثر در یک سطر، عنوان طرح خود را بنویسید.
  • به عنوان مثال خدمات شهری، حمل و نقل، سلامت و ...
  • لطفا زمینه یا زمینه‌های تخصصی طرح مورد نظر را فقط نام ببرید. (به عنوان مثال اینترنت اشیا، انرژی های پاک، هوش مصنوعی و تحلیل داده ها و ...)
  • اگر طرح شما در سامانه‌های ثبت طرح‌های نوآورانه به ثبت رسیده است یکی از گزینه های داخلی یا خارجی را انتخاب کنید.
  • لطفا در یک پاراگراف، شرح مختصری از طرح خود را بنویسید. ۱) نیازی که شناسایی کرده اید، تحلیل راه حل های پاسخ به نیاز همچنین اهمیت و ضرورت تولید محصول یا خدمت خود را بیان کنید. ۲) ویژگی های برجسته محصول یا خدمت خود را بیان کرده و در صورت وجود نمونه های مشابه؛ نقاط برتری و وجه تمایز محصول تولیدی خود را به طور واضح شرح دهید.
 • بازار طرح

  • مشتریان بالقوه محصول یا خدمت خود را به تفکیک نیازها و ویژگی‌هایشان معرفی و طبقه بندی کنید.
  • علت انتخاب انتخاب بازار هدف اولیه را حداکثر در یک پاراگراف توضیح دهید.
  • اندازه بازار هدف (خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی) را برای محصول يا خدمت مورد نظر، مشخص نماييد.
  • چگونگی عرضه محصول یا خدمت خود به بازار را بیان نمایید.
 • برنامه توسعه

 • برنامه ی توسعه ای خود برای افزایش سهم از بازار و گسترش دایره ی مخاطبان را شرح دهید.(برنامه سال اول- سه ساله و پنج ساله) هم‌چنین مطالعات بازار خود را شرح داده و رفتار مشتریان خود را تحلیل کنید. (توضیح آنکه چرا مشتریان از محصول شما استقبال خواهند کرد)
 • جنبه‌های مالی

 • مدل درآمدی خود را به طور واضح و شفاف توضیح دهید. (مدل درآمدی مبتنی بر تبلیغات، مدل درآمدی همکاری در فروش، حق اشتراک و .....)
 • جدول زیر را برای آخرین سال فروش خود پر نمایید.
  سه ماهه اولسه ماهه دومسه ماهه سومسه ماهه چهارممجموع
 • جدول زیر را برای آخرین سال فروش خود پر نمایید.
  سه ماهه اولسه ماهه دومسه ماهه سومسه ماهه چهارممجموع
 • ارزیابی ریسک

  • ریسک‌هایی را که در اجرای طرح وجود دارد، با ذکر میزان تاثیرگذاری و مخاطره آمیز بودن نام ببرید و به تحلیل آن‌ها بپردازید.
  • برنامه‌های خود برای مقابله با ریسک‌‌های نام‌برده در قسمت قبل را حداکثر در پنج سطر شرح دهید.
 • تحلیل صنعت

  • روند رشد و تغییرات حوزه مربوط به محصول خود، از گذشته تاکنون را بیان و تحلیل نمایید. در ادامه دورنمایی از آینده ‌حوزه مورد نظر را حداکثر در یک بند به طور واضح بیان نمایید.
  • ۱) رقبای داخلی و خارجی خود را برشمارید و مزایای رقابتی (ویژگی‌ها و وجوه تمایز طرح پیشنهادی مورد نظر نسبت به موارد مشابه) در سه سطر به طور واضح و شفاف تحلیل کنید. ۲) تفاوت اندازه بازار و مخاطبان در داخل و خارج در دو سطر به طور واضح و شفاف توضیح دهید.
  • برای حفظ توان رقابتی طرح با رقبا، چه راهکارهایی دارید؟
 • شایستگی‌ها

 • حداکثر در دو بند توضیح دهید.
 • ضمایم

  • جنبه‌های فنی طرح، مدارک و گواهی‌نامه‌ها (شامل عكس محصول، ثبت اختراعات، تاییدیه‌های فنی، گواهی‌نامه‌های معتبر، استاندارد کسب شده و غیره)
  • هرگونه توصیه‌نامه (در صورت وجود) از سوی منابع معتبر همچون اعضاء هیات علمی، مراکز و نهادهای معتبر، کارآفرینان، صاحبان کسب‌و‌کار و دیگر افراد شناخته شده در هر یک از زمینه‌های فنی و علمی
  • امكان‌ سنجی اجرایی طرح و مطالعات و تحلیل بازار
 • استقرار در اتاق‌های شرکتی نیترو با مدل اجاره امکان پذیر است. مبلغ پیشنهادی شما برای اجاره یک اتاق با توجه به توان مالی شرکت چقدر است؟
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.